An Cluiche Peile. Le Shane C

La brea i dtus an tsamhraidh a bhi ann. Bhi an ghrian ag taitneamh agus ni raibh puth gaoithe ann. Dhuisigh me go luath agus bhi me neirbhiseach mar bhi an cluiche ar siul ar an la sin. Bhi cluiche ceannais inniu agus bhi Corcaigh ag imirt i gcoinne Ciarrai.

Bhi me ag imirt freisin. Chuaigh me go dti an cluiche ar a do a chlog. Thosaigh an cluiche ar a ceathar a chlog. Thosaigh an cluiche agus fuair me an liathroid. Thug me cic don liathroid agus fuair me cuilin.Bhi Corcaigh ag buachaint ag leath ama. Nuair a bhi cuig noimead faghta fuair me an liathroid agus fuair me cul, bhi athas orm.

Tareis tamaill sheid an reitior an fheadog. Bhuamar an corn agus bhi gliondar croi orm. Rith mo mhamai isteach sa phairc agus rug si barrog orm  bhi-  naire an domhain orm ach sasta!