An Cluiche Socair Le Calum

La brea Samhraidh a bhi ann. Ni raibh puth goaithe ann agus ni raibh scamaill sa speir. Bhi me neirbhiseach mar bhi me ag imirt cluiche ceannais i gcoinne Cobh Ramblers. Bhi me ag imirt le Ceann toirc.

Nuair a shroich me an phairc, chuir me mo eadai spoirt orm. Thosaigh an cluiche agus bhi me neirbhiseach. Ag leath ama bhi na foirne ar chomh scoir. Thosaigh an cluiche aris. Go tobann, fuair me an liathroid agus fuair me cul. Bhi lucht feachana ag beiceadh agus ag bualadh bos. Ansin, sheid an reiteoir an fheadog. Fuaireamar an corn. Bhi athas an domahain orm.

Ni dheanfaidh me dearmad ar an la sin go deo.