Dráma sa chistin le Laurynas

Lá bréa Samhradh i dtús an Lunasa a bhí ann. Bhí an ghrian ag taitneamh go hard sa speir. Bhí na héin ag canadh go binn. Ní raibh puth gaoithe sa speir. Bhí an scoil dúnta mar an deireadh seachtaine a bhí ann.

Bhí mé sa chistin ar a naoi a chlog le Daidí agus Mamaí. Ansin chuir Mamaí eadaí obair uirthí agus chuaigh sí go dtí a obair. Taréis Tamaill bhí Daidí ag cócaireacht. Ní raibh aon rud le déannamh agam agus chuidigh mé le Dhaidí. Fuair sé im, bainne sacléaid agus subh ón chuisneoir. Fuair sé siúcra agus miliséan ón chófra freisin.

Taréis uair den obair bhí an cáca réidh. Bhí ionadh an domhain orm mar bhí an chistin trína cheile. I bpreap na súl díreach ansin tháinig Mamaí abhaile. Bhí fearg an domhain uirthi. Chaith mé agus Dhaidí an tráthnóna ag glanadh an chistin.

Bhí fearg ar Mhamaí ach bhí mé agus Dhaidí sásta. Bhi mé tuirse traochta. Ni dheanfaidh mé dearmad ar an lá sin go deo agus ní bheidh mé ag cócaireacht le Dhaidí arís.