Lá Siopadóireachta le Kayden

Ag an deireadh seachtaine d’eirigh mé go luath ar a hocht a chlog.D’ith mé mo bhricfeasta agus chuir mé mo éadaí orm. Ar a deich a chlog chuaigh mé agus mo chlann ag siopadóireacht. Shiúileamar  isteach san ionad siopadóirechta.

Bhuail mé le mo chara Liam. Ar dtús shiúil mé isteach sa GameStop agus cheannaigh me cluiche. Tar éis tamaill chuamar go dtí an siopa bia agus d’itheamar bia. Ar a trí a chlog cheannaigh mé milseáin agus deoch. Ar a seacht a chlog chuamar abhaile.