An sorcas le Bryan

La brea Samhraidh a bhí Ann. Ni raibh scamall sa spèir . Ni raibh puth gaoithe Ann. Mo bhreithla a bhí ann. Bhí me dha bhliana déag daois. Chuaigh me agus mo chairde go dtí an sorcas. Bhí an sorcas  ag teacht go Ceann Toirc. Bhí gliondar croi orm. Cheannaigh mamai ticeidí.

Ar dtus thainig ar fear grinn amach. Bhí sè ag pleidhciocht. Agus Thosaigh sè ag canadh . Tar eis tamaill thainig an eilifint agus moncai amach. Bhí an moncai ag damhsa ar dhroim eilifint.

Bhi tuirse orainn agus Bhi spoirt againn. Ni dheanfaidh me dearmad ar an la sin go deo

An Sorcas le Jack

Lá fuar fomhair a bhí ann. Bhí sé scamallach, gaofar agus ceomhar. Breithlá Ciarán a bhí ann. Bhí sé trí bliaina déag daois. Bhí an sorcas ag teacht go dtí lár na cathrach. Chuaigh mé féin, Ciarán agus Aoife ann. Bhí sceitimíní orainn. Nuair a shroicheamar an sorcas, thugamar airgead do fhear amháin agus shiúileamar isteach.

Tar éis cúpla nóiméad, cheannaíomar milseáin agus thosaigh an sorcas. Ar dtús, rith an fear grinn amach. Go tobann, shleamhaigh sé ar an talamh. Bhíomar ag gáire gan stad. Ansin, shiúil moncaí, eilifint, rón agus madraí amach. Léim na madraí suas san aer, thosaigh an moncaí ag damhsa ar dhroim eilifint agus bhí an rón ag sugradh le liathróid. Go tobann, thit an moncaí ar an talamh. Thosaigh sé ag caoineadh. Rith fear amháin ar an stáitse agus chuidigh sé leis an moncaí suas. Moncaí bocht. Ar dheireadh, ghlaoigh siad ar chlann amháin. Shiúil siad ar an stáitse, chaith siad uisce orthu agus bhí siad fluich báite.

Sheasamar suas agus thosaíomar ag bualadh bos. Thaitin an sorcas go mór linn. Ní dhéanfaidh mé dearmad ar an oíche sin go deo.

An Sorcas Le Paul

La amhain I dtus an earraigh, la dorcha a bhí ann. Bhí sé ag stealladh baistí. Bhí mé ar bís. Mo bhreithlá a bhí ann agus bhí an sorcas ag teacht go Ceann Toirc.

Chuaigh mé agus mo Dhaídí go dtí an sorcas. Nuair a shriochamar an sorcas, cheannaigh mé an mílséan. Chonaic mé an fear grinn agus bhí an srón mor dearg air. Thosaigh sé ag gaire.

Go tobann, Rith an eilifint go dtí an fear agus chaith an t-eilifint uisce air! Thosaigh gach duine ag gaire.

Tareis tamaill, chriochnaigh an sorcas. Ní dheanfaidh mé dearmad ar an oíche sin go deo.

An Sorcas le Laurynas

Là Samhraidh a bhì ann Nì raibh scaimaill sa speir. Bhì an ghrian ag taitneamh sa speir. Bhì mo bhreithlà ann. Bhì mè seacht mbliana daois.

Bhì an sorcas ag teacht go dtì Ceann Tuirc. Bhì sceitimìnì orm agus chuaigh mè go dtì an sorcas in eineacht le mo Mhamaì.Is brea liom an sorcas ach bhì eagla an domain ar Mhamaì.

Ar dtùs cheannaigh mo Mhamaì na ticèadìí. Go tobann thàinig an fear grinn amach. Bhì sè ag sugradh leis an liathròid agus go tobann thit sè ar an talamh. Bhìomar age trithe ag gàire

Thàinig na hainmhithe amach. Bhì an moncaì ag damhsa ach bhì an eilifint age ithe. Thosaigh an ròn ag sugradh leis an liathròid agus chaith sè an liathròid isteach san uisce. Ar dheireadh thosaigh fear grinn ag canadh.

Bhì an sport againn agus nì raibh eagla ar mo Mhamaì ansin.

An Sorcas Le Shane C.

La fuar i lar an gheimhridh a bhi ann. Bhi an sorcas ag teacht go Ceann Toirc agus bhi me ar bis. Chuaigh me agus mo charra sean go dti an sorcas ar a tri a chlog. Is brea liom an sorcas! Ar dtus ag an sorcas cheannaigh Mamai na ticeadi. Bhi siad deich euro an duine.

Bhi me aon bhlian deag daois ach bhi sean deich mbliana daois. Chuaigh me go dti an siopa agus cheannaigh me criospai.

Ansin thainig an fear grinn agus an ron amach. Thosaigh an ron ag imirt peile agus thosaigh an fear grinn ag pleidhciocht.

Tareis tamaill thainig an eilifint agus an moncai amach. Bhi hata bui ar a moncai.

Go tobann thit an eilifint ar a dhroim agus thosaigh gach duine ag gaire. Ar dheireadh an sorcas bhi tuirse an domhain orainn.

Bhi an sport againn. Ni dheanfaidh me dearmad ar a trathnona sin go deo.

An Sorcas le Calum

Lá grianmhar i lár an tsamhraidh a bhí ann. Ní raibh scamaill sa speir agus ní raibh puth gaoithe ann. Dé hoine a bhí ann agus mo breithla a bhí ann. Bhí me dha bhlian deag d’aois. Bhí an sorcas ag teacht go Ceann Toirc agus chuaigh mé agus mo chairde go dtí an sorcas. Bhí sceitimíni an domhain orm.

Nauir a shroiceamar an sorcas, Cheannaigh na Mamaí na ticéidí. Bhí siad deich euro an duine. Ansín Cheannaigh mé agus mo chairde milseáin agus uisce agus shuíomar ar chathaoireacha. Go tobann tháinig an rón amach  agus bhí sé ag pleídhcíocht.

Ar dheireadh, bhí athas an domhain orm agus Ní dheanfaidh mé dearmad ar an  oíche sin go deo.

An Sorcas le Seán M

Lá breá samhraidh ag an deireadh seachtaine a bhí Ann. Ní raibh scamall as spéir. Bhí sé go hálainn! Bhí breithlá mo dhearfiúr ann. Chuamar go dtí an sorcas ar a dó a chlog.

Bhí gliondar croi orm. Chuaigh Mamaí, mo dheirfuir, a cairde agus mé féin ann. Thosaigh sé ar a leathuair tar éis a dó.

Go tobann tháinig fear ghrinn le liathróid amach. Bhí sé ag léim suas agus síos. Nuair a bhí an fear grinn críochnaithe rith lón amach. Rith sé ar nós na gaoithe chugham. Chuala mé scread agus thosaigh mé ag screadaíl freisin! Stop sé agus bhí áthas an domhain orm. Thosaigh mé ag caoineadh. Ní dhéanfaidh mé dearmad an lá sin go deo.

Week 11 by Lukas

Greetings humans of Earth, I have something to ask the government.

Why do they keep telling us lies?

Or if something is going to happen they never tell us.

We need to know important things like if there is a change going to happen.

So hear this government  – we will find out in the future.

THIS IS NOT A THREAT!

Week 11:Terrorism by Kayden

Greeting humans of Earth, I am here today to state how terrorism is one of the world’s worst problems.First off there is no good side to terrorism.There are many terrible things about it and I am going to start off by saying how unpredictable it is. You could be taking a tour of a famous landmark or structure to find out that there is a bomb planted on it. The sad thing is it happens in many well-visited places or at celebrations.

Secondly the amount of people that are killed. There could be thousands of people just happily doing their thing and all of a sudden a group could come and open fire on the unexpected group of civilians.

I strongly believe this should all stop and it could save millions of  lives.

Week 11: Let’s End Homelessness by Jack

“Greetings humans of earth, today I would like to draw your attention to a worldwide concern. Homelessness is becoming a huge issue. Statistics show that the last time a global survey took place, it was proven that 100 million people in the world were homeless.

I’m sure that seeing the poor, lamentable,  life-less faces on homeless people, truly brings out the guilt in people. Others must agree that old, abandoned, unused houses across the globe are going to pitiful waste. I’m absolutely certain, that if the people of this planet would pitch in and try to eradicate the word homeless from the people’s vocabulary, the world would be a much happier, joyful and elated place.”

Week 11 Homelessness by Gary

Greetings humans of Earth.

Today I will be talking about a very serious issue in the world at the moment. Today I will be talking about homelessness. At the moment there are 6000 homeless children in Ireland which is not good at all. Most homeless people beg for money on the streets. The amount they collect on average per day is 3.50. That is barely enough to buy food and drinks.

The next time you walk down a street in a city and see a homeless person think how you would feel if this would be happening to you or your family.

Week 11: Homelessness by Kallum Y

‘Greetings humans of Earth,’ I want to bring your attention to homelessness…

How would you feel if you were homeless and people just walked past you as if you weren’t even there ? Or if you had to sleep in the cold?

I know we have put homeless shelters into action but hundreds of people are becoming homeless each year.  This issue should be stopped because homelessness is sad, true and unfair. I’m sure all of you will agree with me. Surely we can’t leave these people lying in the cold.

Thank you for listening to me and I hope you will agree with me that this should be stopped.

Week 11, HOMEWORK!!! by Seán M

Greeting humans of Earth, I would like to bring your attention towards a serious issue.

One word HOMEWORK, that’s all you need to know! Four nights of torture in one week. Homework, homework, homework – that’s all I think about from Monday to Thursday. And to think that we will have twice the subjects next year and and twice the amount of homework in each subject!  I couldn’t be bothered thinking about it.

Do you know when a child has a really bad tantrum, it can’t physically produce any more tears?  Yeah, that’s what I’ll feel like next year with all the homework!

O homework I despise you.

Week 11 Terrorism Dylan K

Greetings humans of earth, today I would like to talk to you about the sadly well-known problem TERRORISM. Terrorism is unfair,mean,wrong and affects far too many people across the globe. I really feel that terrorism causes depression, nightmares and illnesses to innocent people. The worst part is that people are scared to go outside their doors, go to the local shops and sleep in their beds at night.

Terrorism is extremely wrong and it has gone way too far and it has come to the time that this brutal, wrong, disrespectful act of cruelty will need to come to an end.

Thanks for your time and for listening.  Hope we meet again. Bye.

Week 11 Pollution is terrible by Laurynas

” Greetings humans of Earth, I would like to bring your attention TO pollution. Pollution is terrible for the environment, cruel for the animals and if it continues into the future it will affect our next human generation really badly.

Just think how it actually started by people throwing rubbish around like people from the stone age not knowing what to do. Now seriously how far is it to the nearest rubbish bin? –  A FEW STEPS. I would blow off my little robot head if I see another piece of rubbish lying on the ground.

Please take my speech serious.

Week 11, Homework is a nuisance, By Bryan

Greetings people of the earth, today I am going to express my feelings on how homework is a nuisance. On a daily basis, it takes me 40 mins to an hour. Now I wouldn’t be the brightest student or god’s gift. I am a sporty person and I like to go outside for at least an hour a day. But by the time I am done my homework, have eaten my dinner and change my clothes it’s 5 o clock and on a winter evening, it’s dark by then.

Basically, I think the government of Ireland needs to take a good look at themselves and ban homework. They are all talking about childhood obesity and kids need to be more active  – well here is a solution – NO HOMEWORK.

Week 11: Smoking Is Terrible By David

Greetings humans of earth.

I have been speaking to some of my friends lately and we have some problems with smoking. I think smoking is a dirty thing. It can be very dangerous for human lungs and other parts of your body.Especially if a parent does it. It looks terrible your child walking down the street when your mother, father or sometimes both are just puffing. This goes for every country. Chances are that if the mother or father smoke that their child will smoke when they’re older.

So please all I ask is that those smoking could at least decrease in number.

Week 11 : Pandas By Paul

Greetings humans of Earth. Today I would like you to give your attention to pandas. These animals are adorable and cute. There’s nothing wrong with them –  right?

Do you know how much money we spend on Pandas? Over 1,000,000 euros are spent on pandas every year! “But pandas are good for the environment!” No, they are not.

All they’re good for is eating. We should spend the money on animals that do help the environment. What do you think? That the  panda shouldn’t go extinct because they’re cute?

Tell me what do you think.

Week 11 Homelessness By Calum

Greetings humans of earth,

The time has come to address the issue of homelessness. It is crazy the amount of people that are homeless. I agree that we should give them some spare change to help them a little.

In my opinion I think it is really unfair and sad. It seems to me that people might not give them spare change or employ them for their appereance and looks as they might have dirty and ragged clothes. I really feel that there should be more homeless shelters.

Thank you for taking the time to listen to me.

Yours sincerely,

Robot Calum

Week 11 WE NEED TO STOP POLLUTION by Shane F

Greetings humans of Earth I want to bring  your attention to pollution .It is one of the worst things to happen –  it’s destructive, terrible and bad for the environment. We should cut down on factories in cities and put them at-least 4 miles away so they could still deliver all the goods fast. If there was an accident in the city with the factory it could be catastrophic .

I personally think factories could be put underground instead of all of them in cities .Pollution is ruining the ozone layer that is protecting us from radiation and the sun !!

We should minimise cutting  down the rain forests . The fact is in the future pollution could destroy parts of the world and cause more global warming .

The time has come to STOP POLLUTION

Week 11 : Take this into consideration by Liam

“Greetings Humans of Earth, Many things in our world today are in need of change, but there is one topic that will need some serious help. The Dreadful, horrible, relentless… Homework. Clearly, everyone would like no homework, but we still need a way to learn. Even if it was reduced I would be able to cope with it.

I do well in school. I get English and Maths finished quickly. Yet once I step foot inside my house, I am tempted by tv and playing with my friends… etc. I seem to take forever doing all subjects.

After finishing daily homework I have to start doing some weekly work!! This adds quite a bit of time.         Any weekday I get no homework, the next morning I feel ready, refreshed and prepared for the next day’s work.

Please, reduce/stop homework ,not just for a day, not just for a week but for every day of the week for every year coming.

Week 11: Animal Extinction by ChristopherH

Greetings humans of Earth, animal extinction is becoming a more serious issue. Between two hundred and two thousand animal species are becoming extinct every year!

Animals like the blue whale, the African wild donkey and the red Wolf will become extinct in the near future. It would be sad to hear that the well-known Siberian tiger is endangered.

Humans are responsible for this as many animals are killed by you! People in Greenland kill whales nearly every week for blubber and fresh meat, living there must be hard.

Another animal is the dinosaur aged dodo bird that became extinct in sixteen sixty-two because of lack of food.

Week 11 HUNTING RARE ANIMALS NEEDS TO STOP!!!!!!!!! By Adam

Greetings humans of Earth, I have to say that hunting rare animals is terrible. I hope that hunting animals would stop before it is too late. I hate people so much for taking pictures of the poor animals. In my opinion, animals are the most important and majestic living thing. People of Earth help these innocent animals before they go instinct.

I’m absolutely certain that if animals go instinct we would starve and die. I really would like future generations to get to see these majestic, smart, cunning and awesome animals stay alive.

PLEASE HELP the Tigers, the Polar bears and many many more.

Thank you.

Week 11 The speech by Dylan O C

Greetings, humans from earth.

I am now broadcasting in space to give a speech about why drugs should not be allowed back on Earth. Without a doubt, drugs can make you sick and can hurt others. It is vital that we keep all children away from any kind of drugs.

I know that most people would agree with me. Drugs have no purpose at all in our lives and it would probably make you ill.

What do you gain when you take a drug?

I would love to hear what people think about my opinion. That is why I  have come to persuade people to not take drugs.

Week11: Terrorism by Aivaras

Greetings humans of earth.

I want to bring your the attention to the problem of terrorism.

It ruins the world. Just think about. People blowing themselves up. Killing others. Everyone knows that this is a person with no brain at all. Surely everyone wants to live.

Life is like a dream. You go to sleep and wake up( you’re born and then you die) but a dream can’t finish in the middle.

The thing is we need to do something about this and quick. I am absolutely certain that terrorism is pointless. The fact is we need to share ideas on how to stop them.

Week 11 Criminal gangs by Julius.

Greetings Humans of Earth, I would like to have your attention to talk about criminal gangs .It is clear these are very bad people who beat up people . They scare people out of countries  or even kill them This has to stop .

Without, a doubt gangs should be stopped. Even in villages, they take drugs. They do not know what they are doing .

Do you want your country to be known as a place where gangs live ?

Do you want your child to become a gang  member when they grow up?

Even the smallest thing can change the course of the Future

Thank you for listening.

Week 11: Please take action: by Kasparas

Greetings humans of Earth.

I am here to give a very important message to you all listening. It is vital that we respect the earth and it’s environment and if we don’t there will be  large consequences.

Today I really want to concentrate on pollution because if we will keep living like this for about sixty years we will all be sleeping in waste. The global warming is going to melt all of the ice which will lead to serious floods.  Later on, animals and plants will start to become extinct. So, therefore, meaning our human race will  certainly start to die.

Your human numbers will start to drop like flies. So in conclusion, I came here to give a message of warning to you humans.

Only you can stop this havoc!