Drama sa chistin Le Calum

La brea i dtus an Earraigh a bhi ann. Ni raibh puth gaoithe ann. Ni raibh scammail sa speir. Ni raibh scoil oscailte. D’fhan mo Dhadai sa bhaile. Dith me agus mo Dhadai bricfeasta.

Tareis, thosaiomar ag cocaireacht. Fuair me uibheacha, subh, siuicra, im agus bainne. Rinneamar an caca agus chuir mo Dhadai isteach san oigheann é.

Ansin, Tareis fiche noimead, thainig an deatach amach as an oigheann. Go tobann, bhi an oigheann tri thine. Glaoigh mo Dhadai ar an briogaid doiteain. Chuir siad uisce ar an tine.

Tareis, Thanaig mo Mhamai abhaile ach ni raibh si ro-shasta. Ansin, Ghlan me agus mo dhadai an chistin. Ni dheanfaidh me dearmad ar an la go deo.