Drama Sa Chistin Le Shane C.

La brea i dtus an tsamhraidh a bhi ann. Ni raibh scamall sa speir agus ni raibh puth gaoithe ann. Ni raibh an scoil oscailte mar an sathairn a bhi ann. Ar a hocht a chlog chuaigh Mamai ag obair agus d’fhan Daidi sa bhaile ag tabhairt aire do na paisti.

Tareis an bhricfeasta thosaiomar ag cocaireacht. Fuair me uibheacha agus fuair mo dhearthair siucra. Tareis cupla noimead thosaiomar ag obair. Nuair a bhi an caca reidh chuir Daidi i isteach san oigheann. Tareis tamaill nuair a d’fheach me timpeall an tseomra chonaich me deatach. Bhi an caca tri thine. Fuair Daidi baisin uisce agus chaith se e ar an tine.

Nuair a thainig Mamai abhaile d’fheach si timpeall an tseomra agus lig si beic aisti. Bhi an seomra tri na cheile agus bhi se dubh o bhun go barr. Ni raibh si ro shasta. Chaith me dha uair ag glanadh na cistine. An oiche sin bhi me tuirseach traochta. Ni bheidh me ag cocaireacht sa chistin aris.

Dráma sa chistin le Laurynas

Lá bréa Samhradh i dtús an Lunasa a bhí ann. Bhí an ghrian ag taitneamh go hard sa speir. Bhí na héin ag canadh go binn. Ní raibh puth gaoithe sa speir. Bhí an scoil dúnta mar an deireadh seachtaine a bhí ann.

Bhí mé sa chistin ar a naoi a chlog le Daidí agus Mamaí. Ansin chuir Mamaí eadaí obair uirthí agus chuaigh sí go dtí a obair. Taréis Tamaill bhí Daidí ag cócaireacht. Ní raibh aon rud le déannamh agam agus chuidigh mé le Dhaidí. Fuair sé im, bainne sacléaid agus subh ón chuisneoir. Fuair sé siúcra agus miliséan ón chófra freisin.

Taréis uair den obair bhí an cáca réidh. Bhí ionadh an domhain orm mar bhí an chistin trína cheile. I bpreap na súl díreach ansin tháinig Mamaí abhaile. Bhí fearg an domhain uirthi. Chaith mé agus Dhaidí an tráthnóna ag glanadh an chistin.

Bhí fearg ar Mhamaí ach bhí mé agus Dhaidí sásta. Bhi mé tuirse traochta. Ni dheanfaidh mé dearmad ar an lá sin go deo agus ní bheidh mé ag cócaireacht le Dhaidí arís.

Timpiste Sa Chistin le Kayden

Lá breá Samhradh a bhí ann. Ní raibh puth gaoithe ann agus bhí an ghriann ag taitneamh go háird so spéir. Bhí gliondar croí orm mar ar a chuig a chlog bhí mé ag cóicaireacht le mo Dhaidí. D’fhan mé sa seomra codlata agus bhí me ag imirt ar mo Playstation.

Nuair a tháinig an t-am, rith mé síos an staighre agus isteach sa chistin. Fuair mé uibheacha, súcra,im agus bainne. Chuir mé na uibheacha, súcra, agus bainne sa bháisín. Ansin chuir mé im sa bháisin. Chuir mé an báisin sa sorn agus d’fhéach mé air. Go tobann tháinig deatach amach as an sorn. Ghlaoigh mé ar dhaidí agus rith sé chugam. Bhí an sorn trí thine. Chaith sé báisin uisce thar an sorn.

“Buicheas la Dia” arsa mé agus Dhaidí.

Chuir mé an cáca ar an bpláta. Bhí sé dubh. Ní dhéanfaidh mé dearmad ar an lá sin go deo.

Drama sa chistin Le Calum

La brea i dtus an Earraigh a bhi ann. Ni raibh puth gaoithe ann. Ni raibh scammail sa speir. Ni raibh scoil oscailte. D’fhan mo Dhadai sa bhaile. Dith me agus mo Dhadai bricfeasta.

Tareis, thosaiomar ag cocaireacht. Fuair me uibheacha, subh, siuicra, im agus bainne. Rinneamar an caca agus chuir mo Dhadai isteach san oigheann é.

Ansin, Tareis fiche noimead, thainig an deatach amach as an oigheann. Go tobann, bhi an oigheann tri thine. Glaoigh mo Dhadai ar an briogaid doiteain. Chuir siad uisce ar an tine.

Tareis, Thanaig mo Mhamai abhaile ach ni raibh si ro-shasta. Ansin, Ghlan me agus mo dhadai an chistin. Ni dheanfaidh me dearmad ar an la go deo.

Cistin Tri Thine Le Shane F

La grianmhar i lar an tsamhraidh a bhi ann . Bhi an ghrian sa speir agus Ni raibh puth gaoithe ann . Bhi se te ambiguous . Bhi na hein ag canadh .

D’eirigh me ar a hocht a chlog agus chuir me mo eadai orm. Rith me sios an staighre. Bhi me agus dhreirthar ag cocaireacht le daidi. Bhi an scoil duinta . Chuaigh mamai  ag obair agus d’fhan daidi sa bhaile ag tabhairt aire do na paisti.

Fuair daidi uibheacha,subh,siucra, seaclaide,im agus bainne on chuisneoir . Thosaiomar ag  cocaireacht . Tareis fiche noimead chonaic me deatach-  bhi an Chistin tri thine! Ghlaoigh dhaidi ar an mbriogaid doitean ar nos na gaoithe . Fair me do baisin uisce agus chuir me uisce ar an tine . Ghlanamar an chistin ledha uair .

Ni dheanfaidh me dearmad ar an la sin go deo.

Timpiste sa chistin le Ewan

lá grianmhar a bhí ann. Bhí mé ag cócaireachta sa chistin le daidí. Bhí na héin amach sa gháirdín. Fuair daidí subh,súcra,im agus bainne ón cófra agus thosaíomar ag bacáil. Go tobann bhí an cáca trí tine. Chuidigh mé le daidí uisce a chuir ar an tine.

Go tobann bhí maimí isteach sa chistin agus lig sí béic áisti. An oiche sin bhíomar tuirseach traochta.

Drama Sa Chistin Le Dylan K

La grianmahr i lar an tsamhraidh a bhi ann. Deirigh me ar a naoi a chlog agus bhi me ag gaire mar thit mo dreathair isteach sa bhaisin uisce. Tar eis tamaill, chuaigh mo chlann  isteach sa chistin.

Fuair me an bia agus thosaigh me ag cocaireachta. Is maith liom an caca. Bhi an caca go hiontach. Chuir me an milsean timpeall an caca. Bhi an caca go hiontach. Chuir me an caca sa sorn agus chonaic me an deteach.

Bhi eagla ar an damhain orm. Go tobann chaith me an tusice isteach sa sorn. Rith mo chlann ar nos na gaoithe. An oiche sin thanig an chlann go dti an teach nua agus bhi me ag sugradh le mo dhreathair. Ni dheanfaidh me me dearmad ar an la sin go deo.

An Cluiche Peile. Le Shane C

La brea i dtus an tsamhraidh a bhi ann. Bhi an ghrian ag taitneamh agus ni raibh puth gaoithe ann. Dhuisigh me go luath agus bhi me neirbhiseach mar bhi an cluiche ar siul ar an la sin. Bhi cluiche ceannais inniu agus bhi Corcaigh ag imirt i gcoinne Ciarrai.

Bhi me ag imirt freisin. Chuaigh me go dti an cluiche ar a do a chlog. Thosaigh an cluiche ar a ceathar a chlog. Thosaigh an cluiche agus fuair me an liathroid. Thug me cic don liathroid agus fuair me cuilin.Bhi Corcaigh ag buachaint ag leath ama. Nuair a bhi cuig noimead faghta fuair me an liathroid agus fuair me cul, bhi athas orm.

Tareis tamaill sheid an reitior an fheadog. Bhuamar an corn agus bhi gliondar croi orm. Rith mo mhamai isteach sa phairc agus rug si barrog orm  bhi-  naire an domhain orm ach sasta!

An Cluiche Iomanaiochta Le Shane F

La grianmhar i lar an tsamhraidh a bhi ann. Ni puth gaoithe ann- ni raibh scammal sa speir . D’eirigh me ar a hocht a chlog agus bhi athas orm  mar bhi cluiche ceannais ar siul.

Rith me sios an staighre agus dith me an breacfasta. Chuir me mo eadai orm agus rith me sa gharaiste agus rug me ar mo chlogad agus caman . Thomain me go dti an phairc. Bhi foireann Ceann toirc ag imirt Mallow.

Rith me amach sa phairc agus thosaiomar ag imirt. Fuair me an sliotar agus fuair me cul. GO TOBANN thit an caman mo chos agus thit me ar an talamh . Bhi  me ag screadail agus ag caoineadh . Stop an reiteoir an cluiche agus ghlaoigh se ar an otharcarr. Bhris me mo chos agus chuir an dochtuir plasteir pareis air. bhuamar an cluiche .

Ni dheanfaidh me dearmad ar an la sin go deo

An Cluiche Sacair le Laurynas

Lá amháin i dtús an Samhraidh a bhí ann. Ní raibh puth gaoithe ann agus bhí an ghrian ag taitneamh go hard sa speir. An Domhnach a bhí ann.

Dhúisigh mé ar a naoi a chlog. Bhí mé ar bís agus neirbhíseach . Chuir mé mo eadaí spóirt orm mar bhí Foireann Ceann Tuirc ag imirt i gcoinne an Fhoireann Bantír.

D’fhágamar an teach ar a deich a chlog. Chuaigh mé go dtí an seomra foirne agus bhí mé ag caint le mo fhoireann. Ansin chuamar  amach sa pháirc.

Ansin bhí an cluiche ar siúl. Taréis tamaill fuair mé agus mo chairde trí chúl agus bhí mo fhoireann ag buachaint. Ag leath ama bhí mo fhoireann ag buachaint. Bhíomar sásta agus bhíomar ag caint.

Taréis tamaill bhí cúig nómead bhuaigh Ceann Tuirc an cluiche. Bhí mé tuirse traochta agus bhí mo eadaí spóirt salach. Ní dheanfaidh mé dearmad ar an lá sin go deo.

 

An Cluiche Sacair le Kayden

Lá amhain i dtús an Samhraidh, bhí an ghrian ag taitneamh agus ní raibh puth gaoithe ann. Bhí mé neirbhíseach ach ar bís mar bhí cluiche ceannais ar siúl an lá sin. Bhí Foireann Ceann Toirc ag imirt i gcoinne leis an bhFoireann Cobh Ramblers.

D’eirigh mé go luath ar a seacht a chlog. Bhí an cluiche ar siúl ar a deich a chlog. Ar a hocht a chlog chuir mé mo éadaí spóirt orm. Chuaigh mé go dtí Cobh ar a leath uair tar éis a hocht. Chauigh mé agus mo fhoireann go dtí an seomraí gléasta. Tar éis cúpla nóimead d’ullmhaíomar.

Ar a deich a chlog chuamar go dtí an pháirc agus thosaigh an clucihe. Tar éís deich nóiméad fuair mé an liathróid agus thug mé é do Chalum. Thug sé cic ar an liathróid agus chuaigh sé isteach sa chúl. Thosaíomar ag béiceadh.

Ag deireadh an chluiche bhí an scór 1-0 do Ceann Toirc. Bhuamar an corn.

An Cluiche Socair Le Calum

La brea Samhraidh a bhi ann. Ni raibh puth goaithe ann agus ni raibh scamaill sa speir. Bhi me neirbhiseach mar bhi me ag imirt cluiche ceannais i gcoinne Cobh Ramblers. Bhi me ag imirt le Ceann toirc.

Nuair a shroich me an phairc, chuir me mo eadai spoirt orm. Thosaigh an cluiche agus bhi me neirbhiseach. Ag leath ama bhi na foirne ar chomh scoir. Thosaigh an cluiche aris. Go tobann, fuair me an liathroid agus fuair me cul. Bhi lucht feachana ag beiceadh agus ag bualadh bos. Ansin, sheid an reiteoir an fheadog. Fuaireamar an corn. Bhi athas an domahain orm.

Ni dheanfaidh me dearmad ar an la sin go deo.

An Cluiche Peile Le David

Lá breá i dtus an samhraidh a bhí ann. Bhí an ghrian ag taitneamh.
Ní raibh puth gaoithe ann.

Bhí Corcaigh agus Baile Atha Cluiche ag imirt. Bhí cluiche peile ar siúl cluiche ceannais. Bhí mo chlann ag dul go dtí an cluiche.
Thiomáin Daidí go dtí an cluiche ar a naoi a chlog.

Nuair a shriochamar an Croke Phairc bhí an foireann ag rith isteach.
Bhí athas an domhain orm mar chonaic mé Aidan Walsh. Chaith an réiteoir an liathróid isteach.

Tairéis leath ama bhí na himreoirí ag rith amach arís agus chaith an réiteoir  an liathróid isteach arís.

Turas go dtí an t-ospidéal Le Laurynas

Lá amháin i lár an Nollaig a bhí ann. Bhí leac oighir in ngach áit agus bhí sé ag cur seaca.

Dhúisigh mé ar a seacht chlog, d’ith mé leite, d’ól mé bainne agus chuaigh mé go dtí an scoil.

Nuair a bhí mé ag rothaíocht ar mo rothar chonaic mé na héin ina gcodladh sa nead. Go tobann bhí mo rothar ag rothaíocht ró thapa agus I bpreab na súl bhuail mé an crann. Bhí mo chos briste agus bhí pian i mo chos.

Bhí mé ag screadaíl agus ag béiceadh nuair a chonaic mo chara an timpiste. Ghlaoigh sí ar an t-otharcarr agus taréis tamaill bhí an t-otharcarr in aice liom.

Chuidigh an bhanaltra liom dul isteach agus chuamar go dtí an t-ospidéal.

Shcrúdaigh an dochtúir mo chos nuair a bhí mé  san ospidéal agus d’inis sé dom go raibh mo chos briste. Tháinig mo thismitheoiri isteach sa seomra agus thóg siad mé abhaile.

Shuigh mé os comhair na tine agus d’fhéach mé ar an teilifís. Bhí pian i mo chos ach bhí mé sasta mar ní raibh me ábalta siúl go dtí an scoil.

Ní dheanfaidh me dearmad ar an lá sin go deo.

Turas GO Dti An T ospideal Le Shane F

La deas i lar an earraigh a bhi ann. La tirim agus fuar a bhi ann . Bhi me ag rothaiocht agus GO TOBANN! bhuail car me agus thit me ar an mbothar. Bhi me ag screadail agus ag beiceadh. BHi mo chos an tinn agus ag cur fola. Chuir me hata ar an ngearr.

Chuala mamai me agus rith si chugam. Ghlaoigh sí ar an otharcarr . Tareis cupla noimead thainig an t otharcarr .Chuidigh an bhanaltra liom dul isteach san  otharcarr .

Tareis tamall thainig me go dti an t-ospideal bhuail me leis an dochtuir agus d’inis se dom go raibh mo chos briste.

Ni dheanfaidh me dearmad ar an la sin go deo.

Turas go dtí an t-ospidéal le Calum

Lá an Samhraidh a bhí ann, bhí mé ag imirt sacar. Go tobann thit mé ar an talamh agus ghortaigh mé mo rúitín. Chuala mo Mhamaí mé ag screadaíl agus tháinig sí amach. D`fheach sí ar mo rúitín agus ghlaoigh sí an otharcharr.

Nuair a shrioch mé an t-ospideál, D`inis an dochtúir dom go raibh mo rúitín briste. Chuir sé bindeleán ar mo rúitín. Ní raibh mé ró-shásta.

Ar a cúig a chlog,Chuaigh mé abhaile agus tháinig mo chairde ar cuairt. Ansin Bhíomar ag imirt cluiche. Ar a naoi a chlog, chuaigh mo chairde abhaile. Ní dheanfaidh mé dearmad ar an lá.

Turas Go Dti An t-ospideal le Kayden

La amhain, Bhi me ar an rothar. Chuaigh me ar nos na gaoithe agus bhuail me an cloch, thit me ar an talamh. Bhauil mo cheann ar an mballa agus thit me ar mo lamh. Bhi ionadh orm agus ghlaoigh me “CABHAIR” agus rith an fear chugam.

Chuir an fear fios ar an otharcharr agus thug an t-otharcharr me go dti an t-osipideal. Bhi an t-ospideal an-deas. Bhi an bhanaltra go halainn. Thog si me go dti an seomra agus chuir si me isteach sa leaba.

Tar eis tamaill thainig mo thuismitheoiri. Rith mo Mhamai chugham agus rug se barrog orm.

“OW” arsa me.

“Ta bron orm” arsa si.

“An bhuail tu ceart go leor?” arsa mo Dhaidi.

“Ta, ach bhris me mo dha lamh agus ghortaigh me mo cheann” arsa me.

“Buicheas la dia, ta tu beo” arsa Mamai.

 

Ni dheanfaidh me dearmad ar an la sin go deo.

Turas go dtí an t-ospidéal Le Dylan K

Am lon sa scoil a bhi ann. Bhi na paisti ag sugradh sa chlos. Go tobann thit me ar an talamh.Ghearr me mo lamh. Bhi mo lamh briste. Ghlaoigh an muinteoir ar an t-otharcarr. Ansin thainig an otharcarr.

 

Chuamar go dti an t-ospideal. Scruadigh an dochtiur mo lamh. Bhi me ag caoineadh. Rith mamai agus daidai isteach sa ospideal. Bhi mo lamh an tinn. Ni raibh mé ábalta scriobh.

 

Chuaigh mo chlann go dti mo theach. D’ith me an dinnear. Ni dheanfaidh me dearmad ar an la sin go deo.

Turas go dtí an t-ospidéal Le Shane C.

La brea samhraidh a bhi ann. Bhi mo dhearthair ag imirt peile ar an mbothar agus bhi me ag imirt peile freisin. Go tobann thainig carr agus bhuail se mo dhearthair. Thainig mamai as an teach agus chuir si fios ar an otharcarr.

Tareis tamaill thainig an t-otharcarr. Bhi a cheann ag cur fola! Shroich se an t-ospideal agus bhuail se leis an dochtuir. Scrudaigh an dochtuir a cheann go tobann thit sean ar an talamh –  bhi se bas!

Rug mamai barrog orm agus thosaiomar ag caoineadh. Nuair a shroich Daidi an t-ospideal bhi bron air.

Ar an oiche sin chuaigh me go dti ar mo sheomra codhlata agus thosaigh me ag caoineadh arís.

Ni dheanfaidh me dearmad ar mo dhearthair go deo.

Timpiste ar an gcosán le Laurynas

Lá Geimhreadh i dtús an Samhain a bhí ann. Ní raibh brat bán sneachta ar an talamh ach bhí an leac oighir i gach áit. Bhí an lá feannaideach.

Dhúisigh mé ar a hocht a chlog ar maidin. Chuir mé mo eadaí orm, d’ith mé mo bhricfeasta [ bhí sé go hiontach ] agus chuaigh mé go dtí an scoil.

Chuaigh mé ar an mbus ar feadh leathuair a chloig agus nuair a chuaigh mé amach ón mbus. Go tobann shleamhnaigh mé ar an leac oighir.

Bhí mé ag screadaíl agus ag caoineadh. Bhí mo lamh an-tinn. Chonaic an seanfhear an timpiste agus chuir sé fios ar an otharcarr.

I bpreab na súl bhí an otharcarr in aice liom. Chuir an bhanaltra mé isteach san otharcarr agus chuamar go dtí an t-ospideal.

Chuir an bhanaltra mé sa seomra an doctúra. Bhí mé ina shui ar feadh tamaill. Ar a dó a chlog tháinig an doctiur isteach sa seomra. D’inis sé dom go raibh mó lamh briste agus bhí díoma an domhain orm.

Chuaigh me abhaile agus chuaigh mé isteach sa leaba. Ní dheanfaidh mé dearmad ar an lá sin go deo.

Timpiste Bhóthair Le Calum

Lá fuar feannaideach a bhí ann. Bhí brat bán sneachta ar an talamh. D`eirigh mé ar a hocht a chlog agus Chuir mé mo eadaí orm. Tareis, D`ith mé mo bricfeasta. D`ith mé tostaí agus D`ól mé bainne. Ansin, Chuaigh mé go dtí an gharáiste agus fuair mé rothar.

D`fhág mé mo theach agus chonaic mé Cáit. Go tobann thit mé den rothar. Rith Cáit chugám agus glaoigh sí ar an múinteoir. Bhí mo lámh an-tinn. Ansin Glaoigh múinteoir ar an otharcharr agus chuaigh mé go dtí an t-ospidéal. Nuair a shroich mé an t-ospidéal, D`inis an dochtúir dom gur bhris mé mo lámh. Ní raibh mé ro-shasta. Ní dheanfaidh mé dearmad ar an lá sin.

Timpiste bhothair le Dylan

La fuar feannaideach  i lar an gheimhridh a bhi ann . D’huisigh me ar leath uair a hocht a chlog . D’eirigh me agus chuir me mo eadai orm. Rith me go dti an fhuinneog agus chonaic me brat ban sneacht ar an talamh . Rith me sios an staighre agus dith me caloga agus d’ol me su oraiste. Bhi me deanach don scoil agus fuair me rothar

Rith me isteach sa gharaiste . Rothaigh me go dti an scoil . GO TOBBANN shleamhaigh me ar an mbothar agus thit me ar an talamh. Bhi mo chos an tinn agus bhi se ag cur fola . Chuir an muinteoir  fios ar an otharcarr . Chuaigh go dti an tospideal. Bhi dioma orm mar bhi mo chos briste. Nuair a shroich me mo theach chuaigh me isteach sa leaba.  Ni  dheanfaidh me dearmad ar an la sin go deo.

 

Timpiste bhothair le Kayden

La fuar feannaideach i lar an Gheimridh a bhi ann. Shiuil me go dti an scoil. Chonaic me mo chara Sean ag trasna an bhothair. Go tobann bhuail charr Sean agus thit se ar an talamh. Stop an carr agus thainig mo mhuinteoir amach as an gcarr. Thosaigh Sean ag screadail agus bhi a chos, a lamh agus a cheann ag cur fola. Rith me chuige agus chrom me e.

“An bhfuil tu ceart go leor” arsa me.

“NIL” arsa Sean agus thosaigh se ag caoineadh.

Chuir mo mhuinteoir fios ar an otharcarr. Thainig se go tapa agus thog se Sean go dti an t-ospideal. Chuaigh me ann freisin. “Bhi a lamh agus dha chos bhriste, ach bhi a cheann ceart go leor” arsa an banaltra. “Buicheas le dia” arsa me. Ni dheanfaidh me dearmad ar an la sin go deo.

Lá Siopadóireachta le Kayden

Ag an deireadh seachtaine d’eirigh mé go luath ar a hocht a chlog.D’ith mé mo bhricfeasta agus chuir mé mo éadaí orm. Ar a deich a chlog chuaigh mé agus mo chlann ag siopadóireacht. Shiúileamar  isteach san ionad siopadóirechta.

Bhuail mé le mo chara Liam. Ar dtús shiúil mé isteach sa GameStop agus cheannaigh me cluiche. Tar éis tamaill chuamar go dtí an siopa bia agus d’itheamar bia. Ar a trí a chlog cheannaigh mé milseáin agus deoch. Ar a seacht a chlog chuamar abhaile.

Lá Siopadóireachta le Calum C

Lá breá  Earraigh a bhí ann. An deireadh seachtaine a bhí ann freisin. Deirigh mé ar a naoi a chlog agus chuir mé mo eadai orm. Ansin D`ith mé mo bhricfeasta agus bhuail mé le mo chara sa phairc. Chuamar go dtí an t-ionad siopadóireachta. Ar dtús cuamar go dtí an siopa spóirt agus cheannaigh mé broga peile, t-leine spóirt agus geansaí nua. Tareis chuamar go dtí an caife agus D`olamar an cupán tae agus D`itheamar an ceapaire.

Ar a trí a chlog, thángamar abhaile agus Bhíomar ag imirt cluichí. Tareis tamaill, chuaigh mo chara abhaile. Bhíomar tuirseach ach sásta. Thatin an la ag siopadóireacht go mór linn.

La siopadòireachta le Laurynas

Là breà Earraigh I dtùs an Màrta a bhí ann. Ní raibh puth gaoithe ann agus bhí an ghrian ag taitneamh as spéir.

D’èirigh mé go luath ar maidin, d’ith mé mo bhricfeasta agus chuaigh mé go dtí an phàirc.

Tarèis tamaill bhuail mé le mo chara, Kasper. Dinis mé scéil bèag dò faoin t-ionàd siopadòireachta.

Go tobann chuamar go dtí an t-ionàd siopadòireachta agus bhìomar at bìs.

Nuair a ritheamar isteach chuamar ò shiopa go siopa. Cheannaigh mé t-lèine as an siopa eadaì agus bròga saccair agus liathròid cispheile as an siopa spòirt.

Ansin chuamar abhaile agus chuaigh mé isteach as leaba. Bhí mé tuirseach ach sàsta.

La Siopadoireacht Le Shane C.

La brea i dtus an tsamhraidh, d’eirigh me go luath. Nigh me mo lamha agus thriomaigh me iad. D’ith me mo bricfeasta go tapa. Bhuail me le mo chara ag an bpairc agus shiuileamar go dti an t-ionad siopadoireachta. Nuair a shroicheamar an t-ionad siopadfoireachta chuamar isteach sa siopa spoirt. Cheannaigh me t-leine spoirt agus cheannaigh sean liathroid nua.

Tareis tamaill chuamar go dti an siopa ceoil agus d’eisteamar le Ed Sheeran.

Tareis tamaill bhi ocras orainn agus chuamar go dti an caife. Bhi an sos go halainn!

Ar a cuig a chlog thangamar abhaile. Bhiomar tuirseach traochta ach sasta. Thatin an la ag siopadoireacht go mor linn.