Turas Go Dti An t-ospideal le Kayden

La amhain, Bhi me ar an rothar. Chuaigh me ar nos na gaoithe agus bhuail me an cloch, thit me ar an talamh. Bhauil mo cheann ar an mballa agus thit me ar mo lamh. Bhi ionadh orm agus ghlaoigh me “CABHAIR” agus rith an fear chugam.

Chuir an fear fios ar an otharcharr agus thug an t-otharcharr me go dti an t-osipideal. Bhi an t-ospideal an-deas. Bhi an bhanaltra go halainn. Thog si me go dti an seomra agus chuir si me isteach sa leaba.

Tar eis tamaill thainig mo thuismitheoiri. Rith mo Mhamai chugham agus rug se barrog orm.

“OW” arsa me.

“Ta bron orm” arsa si.

“An bhuail tu ceart go leor?” arsa mo Dhaidi.

“Ta, ach bhris me mo dha lamh agus ghortaigh me mo cheann” arsa me.

“Buicheas la dia, ta tu beo” arsa Mamai.

 

Ni dheanfaidh me dearmad ar an la sin go deo.