Turas go dtí an t-ospidéal Le Shane C.

La brea samhraidh a bhi ann. Bhi mo dhearthair ag imirt peile ar an mbothar agus bhi me ag imirt peile freisin. Go tobann thainig carr agus bhuail se mo dhearthair. Thainig mamai as an teach agus chuir si fios ar an otharcarr.

Tareis tamaill thainig an t-otharcarr. Bhi a cheann ag cur fola! Shroich se an t-ospideal agus bhuail se leis an dochtuir. Scrudaigh an dochtuir a cheann go tobann thit sean ar an talamh –  bhi se bas!

Rug mamai barrog orm agus thosaiomar ag caoineadh. Nuair a shroich Daidi an t-ospideal bhi bron air.

Ar an oiche sin chuaigh me go dti ar mo sheomra codhlata agus thosaigh me ag caoineadh arís.

Ni dheanfaidh me dearmad ar mo dhearthair go deo.